Kevin Barrett: İran İslam Cumhuriyeti tüm milletvekili adaylarının Anayasa’sına sadakatinden emin olmak zorunda

Kevin Barrett: İran İslam Cumhuriyeti tüm milletvekili adaylarının Anayasa’sına sadakatinden emin olmak zorunda
Tıpkı 1776 sonrasındaki ABD gibi, 1979 sonrası İran da yeni bir felsefeye dayanan siyasi bir deneydir. Amerikan Cumhuriyeti'nin yeni, devrimci Aydınlanma düşüncesine dayanmasına benzer şekilde, İran İslam Cumhuriyeti de yeni ve devrimci İslami Cumhuriyet düşüncesini temel alıyor.

 

 

Ouara.com

 

Amerikalıların çoğu İranlıların düşüncelerini kavrayamıyor. Ama anlamalılar. Tıpkı 1776 sonrasındaki ABD gibi, 1979 sonrası İran da yeni bir felsefeye dayanan siyasi bir deneydir. Amerikan Cumhuriyeti'nin yeni, devrimci Aydınlanma düşüncesine dayanmasına benzer şekilde, İran İslam Cumhuriyeti de yeni ve devrimci İslami Cumhuriyet düşüncesini temel alıyor.

 

Her iki ulus da kralcı-emperyalist tiranlığı devirdi. Yeni doğmuş cumhuriyetlerini kurtarmak için iç düşmanları -yeni cumhuriyetleri ortadan kaldırıp kralcılığı ve/veya emperyalizmi geri getirmek isteyen kişileri- hain olarak görmek zorunda kaldılar.

 

Amerikan cumhuriyetinin başlarda bu tür hainlerle sorunu vardı. İslam Cumhuriyeti daha da zor bir sorunla karşı karşıya kaldı çünkü hainler sadece dünyanın en güçlü imparatorluğu (bugünkü Siyonist ABD) tarafından desteklenmekle kalmadı, aynı zamanda iletişim teknolojisi nedeniyle dünya da küçüldü. Günümüzün Anglo-Siyonist İmparatorluğu İran'da, 18. yüzyıl sonlarındaki İngilizlerin Amerika'da yapabileceğinden çok daha kolay bir şekilde her türlü ihaneti körükleyebilir.

 

İslam Cumhuriyeti, tıpkı 1800'de Amerikan cumhuriyetinin yaptığı gibi, tüm adayların İslam Cumhuriyeti'ne ve anayasasına sadakatinden emin olmak zorundadır.

 

 

Medya Şafak