ANALİZ

Batı Asya’da yeni bir savaş aşamasına girmek üzereyiz / Hizbullah’ın uçaksavar sistemini geliştirmesi stratejik ve uluslararası önemde

Batı Asya’da yeni bir savaş aşamasına girmek üzereyiz / Hizbullah’ın uçaksavar sistemini geliştirmesi stratejik ve uluslararası önemde

Direniş Ekseni açısından Drone endüstrisindeki gibi dramatik bir değişimin hava savunma alanında da yaşanması an meselesidir. Hizbullah'ın yakın zamanda birkaç gelişmiş ve pahalı İsrail insansız hava aracını düşürmesi, bunun muhtemelen zaten gerçekleştiğinin ve yakında çok daha büyük ölçekte belirginleşeceğinin işaretidir.

ÖZEL: Yenilgici Düşünceye Yanıt (6): Bir kamu malı olarak özgürleşme

ÖZEL: Yenilgici Düşünceye Yanıt (6): Bir kamu malı olarak özgürleşme

Onlar ve onların çocukları işgal, bölünme ve diktatörlük batağına saplanmış bir toplumda yaşamaya devam etmek zorunda kalacaklar, zira hiçbir şey yapmamanın ve hiçbir fedakârlıkta bulunmamanın bedeli budur. Bu, küçük düşünmenin fırsat maliyetidir. Yenilgici düşünce bireysel olarak rasyonel gibi görünse de uzun vadede toplumu mağlup eder, yani irrasyoneldir.

Joseph Massad: İsrail’in vahşiliği neden kaçınılmaz yenilgisinin göstergesidir?

Joseph Massad: İsrail’in vahşiliği neden kaçınılmaz yenilgisinin göstergesidir?

Jean-Paul Sartre, Francis Jeanson ve Frantz Fanon gibi önde gelen Fransız filozoflar Cezayir'in bağımsızlık davasının yanında yer alıp FLN'yi desteklerken, Cezayirli Yahudi filozof Jacques Derrida sömürgecilerin yanında yer alıp Cezayir'in bağımsızlık arayışına karşı çıkarak karşıt bir duruş sergiledi.

'İsrail' fikrinin sonu: Büyük İnsanlığın şafağı yaklaşıyor

'İsrail' fikrinin sonu: Büyük İnsanlığın şafağı yaklaşıyor

Bu rejimlerin korktukları tek şey ve dolayısıyla yenilebilecekleri tek yol gerçek devrimci faaliyettir. Bu tür devrimci pratikler bölgedeki ve dünyadaki kitleleri uyandıracaktır. Bu koşullar gerçekleştiğinde, gerici tiranların ve Siyonist rejimin kaderi mühürlenecek ve zafer kaçınılmaz hale gelecektir.

ÖZEL: Yenilgici Düşünceye Yanıt (5): İşe yarar bir rasyonel strateji olarak azim, sabır ve direniş

ÖZEL: Yenilgici Düşünceye Yanıt (5): İşe yarar bir rasyonel strateji olarak azim, sabır ve direniş

Dünya Savaşı'nda Alman Blitzkrieg'inin (Yıldırım Savaşı) stratejik bir silah olarak etkinliğini ilk kıranlar Sovyetler olmuştur. Azim ve sebat, Blitzkrieg'lere karşı etkili ve somut bir stratejik savunma olarak İŞE YARADI. Elbette Sovyetler Birliği ayrıca RPG'yi, yani tek bir piyadenin omzunda taşınıp fırlatılabilen hafif tanksavar roketatarını geliştirmişti.

Şankiti: İran'ın saldırısını küçümseyenler savaş nedir bilmiyorlar ve Siyonist toplumun psikolojik kırılganlığından habersizler

Şankiti: İran'ın saldırısını küçümseyenler savaş nedir bilmiyorlar ve Siyonist toplumun psikolojik kırılganlığından habersizler

"Tel Aviv Üniversitesi İran Araştırmaları Merkezi tarafından yıllar önce yapılan ve sonuçları Haaretz tarafından yayınlanan bir ankete göre İsraillilerin yaklaşık dörtte biri, İran nükleer silah elde ettiğini açıklar açıklamaz Filistin’den kalıcı olarak göç etmeyi düşünüyor."

ÖZEL: Yenilgici Düşünceye Yanıt (4): İşgalcileri kültürel olarak içimizde eritebilir miyiz?

ÖZEL: Yenilgici Düşünceye Yanıt (4): İşgalcileri kültürel olarak içimizde eritebilir miyiz?

Faysal Hüseyni ve el-Fetih'ten diğerleri diyor ki: "İsrailliler"i dert etmeyin! Haçlılara yaptığımız gibi onları da kültürel olarak içimizde eriteceğiz. Bu nedenle, onlara mümkün olduğunca açılalım [bunu “onlara teslim olalım” diye okuyun!] ve onları bu şekilde yenelim! Üzgünüm ama bu hiç gerçekçi değil, artık uyanalım. Bu konuda bir şeyler yapmazsak, tıpkı Amerikan yerlileri gibi kültürel yok oluş ve kimlik yitimi tehdidiyle karşı karşıya kalacağız.

Loading...