Ehl-i Beyt Düşünce ve Diyalog Platformu'ndan İştebrak katliamını telin bildirisi

Ehl-i Beyt Düşünce ve Diyalog Platformu'ndan İştebrak katliamını telin bildirisi
Ehl-i Beyt Düşünce ve Diyalog Platformu yayımlamış olduğu bir bildiriyle terörist çeteler tarafından Suriye'nin İştebrak Köyü'nde yapılan katliamı telin ettiğini açıkladı. Söz konusu bildirinin metnini sizlerle paylaşıyoruz:

 

Bismillahirrahmanirrahim

 

 

Kamuoyuna

 

 

Küresel emperyalizm ve siyonizmin bölgemiz halklarına biçtiği kanlı kefen hükmünde olan “kaostan düzen yaratma” projesi, vahşi katliamlar serisine bir yenisini daha ekledi. Ülkemiz sınırlarının hemen birkaç km ötesindeki İştebrak Köyü'nde yine onlarca sivil ve masum Alevi, emperyalistlerin bu kanlı yıkım projelerinin taşeronluğunu yapan ve Alevi-Sünni-Şii ayırmaksızın tüm Müslümanları ve diğer din ve ideolojilerin bağlılarını ortadan kaldırmayı sapkın dini amentülerinin bir parçası kabul eden tekfirci caniler tarafından katledildi.

 

Bölgeden gelen teyit edilmiş haberlere göre bu katliam, bölgesel güçlerin ve devletlerin doğrudan sunduğu askeri, istihbari ve lojistik destekle ve Körfez'in petro-şeyhliklerinin kanlı “sıcak paralarının” “himmetiyle” gerçekleşmiş bulunuyor.

 

Tüm bu kanlı süreçlerin asıl hedefinin Siyonist rejimin güvenliğini garantiye alma amacına matuf olarak yürürlüğe konulduğu ve bölgedeki direniş unsurlarının tasfiye edilerek Ortadoğu'nun siyo-emperyalistler ve Körfez rejimleriyle bunların işbirlikçileri için dikensiz gül bahçesine çevrilmesinin amaçlandığı tüm vicdanlı insanlar tarafından teslim edilmektedir.

 

Mevcut siyasal iktidara şu hatırlatmada bulunuyoruz. İktidarın Suriye politikası yanlıştır. Bir an önce bu politikanın değiştirilmesi gerekmektedir. Şimdiye kadar uygulanan Suriye politikası iflas etmiştir. Bu politika; mezhep ve meşrep çatışmasını tetiklemiş ve Ortadoğu'yu bir yangın yerine çevirmiştir. Dinamitlenen sadece Suriye değil, halkların kardeşliğidir, İttihad-ı İslam'dır. Ateşe verilen Ortadoğu coğrafyasıdır, uhuvvettir, vahdettir. Bu ateş adım adım Türkiye'ye doğru ilerlemektedir. Yarın çok geç olmadan, ülke kan gölüne dönmeden bu politikadan vazgeçilmelidir.

 

Zulmün her çeşidini lanetlemeyi itikadi bir gereklilik addeden bizler;  kimden gelirse gelsin bugüne kadar masum halka yönelik yapılmış olan tüm katliamları telin ediyor, mazlumları katleden oluşumlardan ve güçlerden beri olduğumuzu bir kez daha ilan ediyor, katledilen tüm mazlumlara Allah'tan rahmet dileyerek “mazlumun intikamının ertelenebileceği, fakat asla ihmal edilmeyeceği” hakikatinin tecelli etmesi için Yüce Allah'a niyaz ediyoruz.

 

 

EHL-İ BEYT DÜŞÜNCE VE DİYALOG PLATFORMU