"ABD Müslümanlara Karşı Topyekün Savaş Başlattı"

"ABD Müslümanlara Karşı Topyekün Savaş Başlattı"
Washington’daki El İslam Camii İmamı Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin sözde “teröre karşı savaş” adı altında gerçekte sadece Orta Doğu’da değil bütün dünyada İslam’a ve Müslümanlara karşı savaştıklarını düşünüyor.

Abdul Alim Musa: Amerika Birleşik Devletleri Müslümanlara karşı topyekun savaş başlattı
 

Washington'daki El İslam Camii İmamı Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin sözde “teröre karşı savaş” adı altında gerçekte sadece Orta Doğu'da değil bütün dünyada İslam'a ve Müslümanlara karşı savaştıklarını düşünüyor.

İslam İnkılâbı Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Amerika Birleşik Devletlerinin İslam ve İslami hareketlerle uzlaşabileceği zannı bir hatadır, dedi. Yüzlerce bilim adamı, akademisyen, düşünür ve araştırmacının katıldığı Uluslararası Müslüman Üniversite Profesörleri ve İslami Uyanış Konferansı'ndaki bir toplantıda Ayetullah Hamanei, “Amerika Birleşik Devletleri önderliğindeki küresel istikbarın İslami hareketlerle uzlaşabileceğine dair zan yanlıştır”, dedi. Ayetullah Hamanei Müslümanların bütün taleplerinin barışçıl bir şekilde çözüme kavuşturulması gerektiğini de sözlerine ekledi.


Press TV Washington'daki Mescid el İslam İmamı Abdul Alim Musa ile meseleyi derinlemesine tartışmak için bir röportaj gerçekleştirdi.

Aşağıdaki metin bu röportajın yaklaşık bir çözümüdür.


Press TV: İran'ın lideri Amerika Birleşik Devletleri Müslüman grupları durdurabilmek için her şeyi yapacak dedi. Bilinen bir gerçek ki, Amerika Birleşik Devletleri filmleri ve her şeyi yaparak İslam'a karşı faaliyetlerin içinde ağır bir şekilde yer alıyor, Müslümanlar için gelecek nasıl olacak?


Musa: Burada, Amerika'da ve tüm dünyada Müslümanların geleceği nasıl olacaktır, her şeyden evvel, İran İslam İnkılâbı Lideri Seyyid Ali Hamanei hepimizin teröre karşı savaş olarak bildiğimiz şeyin İslam'a karşı açık bir savaş olduğunu ve sadece bölgesel bir savaş değil, küresel bir savaş olduğunu söylerken haklıydı.


Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere küresel güçlerini kaybediyorlar ve bugün dünyada faydalı şeyler yapacak bir güce/ iktidara sahip değiller. Sadece menfi veya şeytanca şeyler yapmaya güçleri var. Bu nedenden dolayı da; Amerikan hükümetinin saldırı/ istila gibi durumlarda terör yaratmaya çalışmak olarak adlandırdığımız durumu teşvik ettiğini, medyaya gelince de; siyonistlerin kontrolü altındaki medya ile, bizim onlarla kapışmamızı istediği zaman Suudi Arabistan'ı kullanmakta olduğunu görmekteyiz

Mesela, Suriye'ye girip masum insanları öldüren ve tüm ülkeyi yıkıma uğratan yasadışı askerlerin çoğu Suudi Arabistan'ın menfaati ve pozisyonu için oradalar.


Qatif şehrinde ve Bahreyn'de acı çekilirken onlar özgürlük ve adaletten bahsetmezler. Öyleyse bizim teröre karşı savaş olarak bildiğimiz şey gerçekte İslam'a karşı bir savaştır.


 

Bu durumda gelecekte ne olacak? İnanıyorum ki, gelecek biz Müslümanların yapacağı şeydir. Bu sebeple, İran İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin dediği gibi bu, özen ve sebatla çalışılması gereken gerçek zamandır. Bu dönem boyunca adalet ve hakikat için gerçekten ayağa kalkmalıyız ve bizim çok iyimser olmak, herhangi bir gerekçe göstermeksizin iyimser olmak zorunda olduğumuzu düşünüyorum.


Bu, mevcut durumu aşsa bile iyimser olmak zorunda olduğumuz anlamına geliyor ve gerekçesiz iyimserlik bizim daha sıkı çalışmamıza ve küresel siyonizmin pençelerinden insanlığı kurtarma mücadelemizde daha gayretli olmamıza sebep olacak.

Press TV:  Siz Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir caminin imamısınız. Müslüman olma eğiliminin büyüme hızı nedir veya bir başka ifadeyle, Amerika gayrı Müslimleri İslam'a girmekten ne kadar caydırabiliyor?


Musa: Peki. Şu an olan ters etki olarak isimlendirilir. Onlar insanları İslam'dan uzaklaştırırken, Amerikan halkının garip tabiatı sebebiyle onları İslam'a yönelttiler. Eğer onlara bir şeyden uzak durun derseniz bundan sonra onlar gidip onu araştıracaklardır.

Öyleyse, bu Reverend Jones Kuran'ı yakmak istediğinde insanların Kuran'ı daha çok okumasına sebep oldu. Öyle ki, insanların bir şeyle ilgilenmesini sağlamanın yolu onu yasaklamaktır. Bu durumda eğer onlar Kuran'ı yasaklarlarsa, Kuran'ı yakmayı denerlerse bu insanların İslam'a daha hızlı bir şekilde gelmesine sebep olur.


Öyle ki, Amerika'nın içinde Amerikalıların İslam'a ciddi bir şekilde döndüğünü biliyoruz ve hatta İslam'a karşı halkın ilgisi ve bilgi seviyesi yükseliyor. Bu, birkaç yıl içinde Siyonist medya zorlamalarında, düşüncelerinde ve bu sebeple Amerikan halkının politikalarında daha zayıf hale gelecek anlamına geliyor.


Bir başka mesele daha var. Şu an Müslümanların kendileri hayli korku verici. Onlar Müslümanlara karşı küresel savaş yoluyla korkutuldular, mescitlerine sızıldı, imam veya Cuma imamları FBI işbirlikçilerine çevrildi. Bu çok oluyor.

Ana Müslüman organizasyonlardan birisi olan Islah kendi dergileri Horizons'ta dedi ki, Amerika Birleşik Devletlerindeki mescitlere sızdırılan tahmini 15 bin ajan var ve devamla Yeşil Kart ve vatandaşlık için işbirliği yapan 45 bin ücretsiz ajanın olduğunu düşündüklerini söylediler.


Bu durumda biz aydınlık bir gelecek görüyoruz. Amerika'dan korkmuyoruz; siyonizmden korkmuyoruz; hayır, orada öylece oturup her ne isterlerse söylemelerine izin vermeyeceğiz. Birçoğumuz İslam için, doğruluk için, ortak insanlık değerleri ve adalet için ayağa kalkacağız.

medyasafak.com