slogan
     

"İhvancıların ve Mursi’nin Stratejik Hataları"

9 Temmuz 2013 Salı

"Burada sorulması gereken soru şudur: Halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı, bir yıldan az bir sürede, geniş halk kitlelerinin muhalefet dalgalarıyla (her ne kadar yönlendirilmiş olsa bile) iktidardan nasıl oldu da düşürüldü?"

İhvancıların ve Mursi'nin Stratejik Hataları

Dr. Yedullah Cevani

Raja News

İhvanı Müslimin taraftarları, siyasi güce ulaşmak için yürüttükleri seksen yıllık faaliyet ve mücadelenin ardından baskıcı Hüsnü Mubarek rejiminin yıkılmasıyla, İslam aleminin bu büyük devletinde seçim yoluyla cumhurbaşkanlığı makamını elde ettiler. Ancak Muhammed Mursi'nin Mısır'da iktidara gelişinin yıldönümü arifesinde, üstelik taraftarları da bu zaferi kutlama hazırlıklarındayken İhvanı Müslimin iktidardan alaşağı edildi ve Cumhurbaşkanı ile Adalet ve Özgürlük Partisinin kilit isimleri tutuklandılar. Mursi'nin Cumhurbaşkanı seçilerek iktidara geldiği seçim, altmış yıl sonra Mısır'da özgürce ve halk iradesiyle yapılan ilk seçimlerdi. Burada sorulması gereken soru şudur: Halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı, bir yıldan az bir sürede, geniş halk kitlelerinin muhalefet dalgalarıyla (her ne kadar yönlendirilmiş olsa bile) iktidardan nasıl oldu da düşürüldü?

Bu soruya cevap verebilmek için son değişikliklerin arka planını ve kaynağını, çeşitli iç ve dış etkenleri araştırmak gerekmektedir. Mısır'ın şu anki hadiselerinde Amerikalılar, Avrupalılar, bazı Arap ülkeleri, ordu, El Ezher ve  iktidar karşıtı olan muhalif siyasi partiler gibi çok sayıda dahili ve harici oyuncunun etkisi vardır. Bazan bu oyuncular, oynanan senaryo çerçevesinde tam bir uyum içinde olabilmektedirler. Ancak bu arada, İhvan'ın ve Mursi'nin iktidarın devrilmesine zemin hazırlayan bazı stratejik hatalarda büyük pay sahibi olduğunu gözden kaçırmamak lazımdır. Siyasi uzmanlar, Muhammed Mursi'nin, Mısır Cumhurbaşkanı ve arkasında İhvanı Müsliminin büyük gücüne sahip bir kişi olarak ölümcül stratejik hatalar yaptığına ve bu hataların, karşı cephenin bunlardan yararlanmasına, halkı onu devirmek için sokaklara çağırmasına zemin hazırladığına inanmaktadırlar. Mursi ve İhvan'ın en önemli hatalarını aşağıdaki sayacağımız noktalarda özetlemek mümkündür.

1- Devrimin şiarlarını ve hedeflerini unutmak

Mısır'da, devrim her ne kadar eksik gerçekleştiyse de, Muhammed Mursi, bu hareketin ruhunu yansıtan bir takım şiarlarla, seçimlerde Mısır halkının çoğunluğunun görüşünü kendi lehine çevirebildi. Mursi'nin Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturduğu zaman boyunca, bu devrimci şiarlar uygulamada dikkate alınmadı ve bu sebepten dolayı gün be gün, halkın ona güveni ve itabarı azaldı.

2- Düşmanlarını dost edinmek

İhvanı Müslimin hareketi, on yıllar boyunca sürdürdüğü faaliyetlerinde siyasi İslam vurgusuyla, zalim hükümetlerle, İslam ülkelerinde, özellikle de Mısır'da dışa bağımlı diktatörlerle mücadele ediyordu. İhvan'ın dışa bağımlı hükümetlerle siyasi mücadelesi, hareketi bu hükümetlerin koruyucularıyla karşı karşıya getirmişti ve İhvan'ın bu ilkeleri Amerika, Avrupa ve siyonizm karşıtı bir hareket olarak tanınmasına neden olmuştu. İktidara gelmesinden sonraysa, bütün herkesin şaşkın bakışları altında bu siyasi hareket, dünkü düşmanlarını dost edinmeye başladı. Mursi'nin ilk dış seyahati Suudi Arabistan ve Suud ailesini ziyaretiydi. Acaba Suud hanedanının Müslümanlara ve İslam'a darbe vurma yolunda, Amerika ve İsrail'e bağımlılık ve uşaklıkta, İhvan'ın yıllarca mücadele ettiği Hüsnü Mübarek rejimiyle arasında temelde bir fark var mıydı?

3- Camp David'e bağlı kalmak

Mısır halkı Camp David anlaşmasını alınlarına sürülmüş bir leke olarak görüyordu ve Hüsnü Mübarek rejiminin devrilmesinden sonra devrim hükümetinin bu utanç verici anlaşmayı lağvedeceği beklentisi içindeydi. Mısır halkı ve genellikle devrimci müslümanlar bu ülkede siyonist rejim elçiliğinin kapatılıp yerine Filistin elçiliğinin açılmasını umuyorlardı. Fakat, sadece böyle bir girişmde bulunulmamasıyla kalınmadı, Mursi bazı davranış ve tutumlarıyla İhvancıların Kudüs'ün işgalcisi siyonistlere ameli bir karşılık vermek yolunda adım atmaya niyetlerinin olmadığını ortaya koydu. Bu tutum ve davranışlar öylesine aşikardı ki, siyonist gazetelerden Haaretz şöyle yazmıştı: Mursi Camp David anlaşmasına bağlıdır ve Hamas'ın tünellerini yıkıp yok etmiştir.

4- Bölgedeki direniş cephesini sahiplenmede eksik kalması

Mısır'daki İslamcıların zaferinden sonra, İhvancıların İslami ve devrimci Mısır'ın gücü nispetinde, siyonist rejim karşısındaki direniş cephesine desteklerinin artacağı beklentisi vardı ancak bu beklenti yaşama geçirilmemekle kalmadı, direniş cephesinin zayıflatılması yönünde adım atıldı.

5- Amerika ekseninde Suriye aleyhindeki oyuna dahil olması

Bütün şahitlerin ve karinelerin gösterdiği üzere Suriye'de yaratılan buhran Amerikalıların, siyonistlerin ve Arapların, İslami uyanış dalgasına karşı koymak ve direniş cephesini zayıflatmak için ortaya koydukları bir komplodur. Mısır, Mursi'nin cumhurbaşkanlığında bu komploya karşı koymak yerine, komplocuların yanında yer aldı ve devrimci bir hareket olarak, siyonist rejimin elçiliğini kapatmak yerine, Kahire'deki Suriye elçiliğini kapatarak Şam'la olan ilişkilerini kesme yoluna gitti. Mursi hükümeti geçen bir yıl içinde, açık ve gizlice Suriye'deki selefi ve tekfirci hareketleri himaye etti.

6- İslam dünyasındaki sertlik yanlısı ve mantıksız aşırıcı düşünceyi himaye etmesi

Mısır "Fatımi asrı" olarak adlandırılan bir dönemi geride bırakmıştır ve bu ülkenin halkı, Ehli Beyt'e ve Peygamber (s.a.a) ailesine karşı muhabbetini ve bağlılığını farklı dönemlerde ortaya koymuştur. Üzülerek söyleyebiliriz ki, bazı İhvancılar Suud hanedanına bağımlı aşırı Vahhabilerin siyasi tuzaklarına düşmüş ve geçen bir yıl zarfında Suriye'deki selefi ve tekfircilerin din dışı fikirlerinin propogandalarına kapılmışlardır. Geçtiğimiz günlerde Doktor Şehate ve diğer bir kaç Mısırlı Şiinin şehit edilmesi, Mursi'nin ve İhvan'ın bu hatalı ve yanlış yaklaşımlarının sonucu gerçekleşmiştir.

Açıktır ki İhvancıların ve Mursi'nin içine düştükleri bu stratejik hatalar, çıkmaz sokak oluşu seri bir şekilde ortaya çıkan, sapkın bir harekete dönüşmüştür. Bir yıldan daha kısa bir sürede hükümetleri son buldu ve Mısır'ı kaçınılması ve uzak durulması mümkün olmayan büyük bir krizle yüz yüze getirdiler.

Çev: Ali Naki Dedesoy

medyasafak.com

Öne Çıkan Haberler

Kasım Süleymani'nin Filistin Direnişine verdiği desteği

ENspM5_WoAURLks.jpg

ÖZEL: Hizbullah'ın Suriye ve Irak'ta şehit düşen 12 efs

hizbullah-dvd-12.1-fawzi-ayyoub.jpg

Leyla Halid Medya Şafak'a konuştu: Filistin Halkının ön

60291-leyla-halid-1.jpg

Enis Nakkaş: ABD'nin Suriye'de geleceği yok, Trump Suri

thumbnail_image1.png

FHKC Siyasi İlişkiler Başkanı Semir Loubani Medya Şafak

DReYGIYWkAApvdD.jpg

Leyla Halid, Medya Şafak'a konuştu: Oslo Anlaşması ipta

leyla-halid-1.jpg

FHKC-Genel Komutanlık Lideri Ahmed Cibril'in el-Meyadin

ahmedcibril-velayeti-16.jpg