slogan
     

Halep’teki İkinci İş Bitirici Muharebe

17 Mayıs 2013 Cuma

İran’ın El Alem ve Press TV kanallarının Suriye bürosu müdürü Hüseyin Murteza, eşlik ettiği Suriye ordusunun gerçekleştirdiği bu operasyonu ‘El Ahed’ sitesi için kaleme aldı.

‘Birinci iş bitirici muharebe' adı verilen operasyon, Halep'in güneyinde pek çok bölgeyi geri almakla sonuçlanırken onun akabinde ‘İkinci iş bitirme savaşı' geriye kalan mıntıkaları da ele geçirmeyi hedeflemiştir. İran'ın El Alem ve Press TV kanallarının Suriye bürosu müdürü Hüseyin Murteza, eşlik ettiği Suriye ordusunun gerçekleştirdiği bu operasyonu ‘El Ahed' sitesi için kaleme aldı.
 

Suriye ordusunun, Halep'in güney kırsalının büyük bir bölümünü “iş bitirme” adıyla bilinen, Hama'ya bağlı Eserya beldesinden başlayıp Sfere beldesine varıncaya dek pek çok köyü kurtararak, oradan savunma fabrikaları ve bilimsel araştırma merkezlerindeki kuşatmayı yarmak suretiyle Halep uluslararası havalimanına ulaştığı birinci muharebesinden sonra askeri hazırlıklar hız kazandı... Operasyon masası hazırdı... Gönderilen gözetim timleri hiç bir bilgiyi esirgemeyen halkın işbirliğiyle gerekli bilgileri toplamıştı.
 

Bilgileri incelemeye başlayan operasyon komutanları, Hz. İdris Tepesi'nde olduğu gibi, beldelere hakim olan stratejik tepeleri ele geçirmenin başarı için en önemli etken olduğuna kanaat getirdiler. Hedef, beldeleri milislerin ikmal yollarını ve coğrafi çevreleriyle olan ilişkilerini keserek, beldelere girmek zorunda kalmadan düşürmekti.
 

Ve karar alındı.. Bir kaç stratejik tepe ele geçirilerek Şeyh Said ile Halep Uluslararası Havalimanı arasındaki bölgenin güvenliği sağlanacak, başta uluslararası yol olmak üzere şehrin güneyinde milislerin ikmal yolları kesilecek ve bunların denetimindeki bölgeler birbirinden ayrılacaktı.
 

İlk operasyon, silahlı grupların evlerinden kovduğu halkın yerlerine mevzilendiği Azize beldesinde gerçekleşti. Buraya birkaç koldan birden girildi. Kuvvetler, milislerin ikmal yolu sayılan Zehebiyye, Harbil ve Sıklaya beldelerini Halep havalimanının uluslararası yoluna bağladığı için milislerin birkaç defa bombalamaya çalıştığı, hayati damarları sayılan Assan Köprüsüne doğru ilerledi.
 

Aynı zamanda da Suriye ordusuna bağlı özel kuvvetler ile ulusal savunma güçlerinden oluşan diğer gruplar, şehrin dışında stratejik tepeye doğru çembere alma operasyonu gerçekleştiriyordu.
 

Suriye ordusu, dağlık bölgede ilerleyerek bir kaç beldeye bakan Assan Tepesine ulaştığında sert çatışmalara girdi. Nusra Cephesi, bu stratejik tepenin düşmesinin, tepenin baktığı Hanat, Assan, Zehebiyye, Sıklaya ve Hadadin gibi beldelerin de kaybedilmesi anlamına geldiğini bildiği için saatlerce direndi.
 

Ölen milislerin sayısı onlarcaydı. Düşmanın kaçışı bu operasyonun en belirgin özelliği olmuştu. Mühendislik birlikleri tuzaklanan bombaları hemen sökmeye başladı. Başka timlerin tepede korunaklar hazırlama, topçu düzenekleri kurma ve personel konuşlandırma işi biter bitmez yine stratejik bir bölge addedilen Azzan Tepesine doğru ilerlemeye devam edildi. Kuvvetler bir kaç gruba ayrıldılar.


İlk saldırı, bir grubun Assan beldesine ulaşmasıyla başladı. Milisler, ordunun beldeye gireceğini hesap ederek bütün güçlerini orada mevzilendirmişlerdi. Oysa gerçek saldırı iki taraftan da Azzan Tepesineydi. Ve başarıyla sonuçlanmıştı. Gündüz saatleri biterken güneş batımında silahlı milisler tepeyi yeniden ele geçirmek için sert bir şekilde saldırıya geçtiler.
 

Muharebe sürüyor, aradaki mesafe metrelerle ölçülüyordu. Militanların seslerini duyabiliyorduk. Çatışmalar saatlerce sürdükten sonra çok sayıda milisin ölmesi ve geriye kalanların da kaçmasıyla son buldu. Ardından da askeri birliklerden birisi Suriye ordusunun kesin denetimi altında olan Assan beldesine girdi. Daha sonra da yayılma ve mevzilenmeler tamamlandı.
 

Aynı şekilde, Haddadin beldesi de düşmüştü. Harbil Hepesi ve Harbil bölgesine doğru ilerleme hazırlıkları hemen başladı. Bu beldeleri, Halep şehrinin etrafındaki mahallelere silah ve insan ulaştırmak için kullanan milislerin ikmal yollarını kesmek, en önemlisi de böylece havalimanını şehirin merkezine bağlayan yolu açıp bölgede bulunan kışlalara ve askeri üslere askeri ikmal imkanı sağlanmak isteniyordu.
 

Kuvvetler, Harbil tepesinde mevzilenip gelecek muharebeye hazırlık faaliyetlerini tamamlamaya yoğunlaştılar. Moralleri yüksekti, sorumluluk bilinci taşımaktaydılar. Ani ataklar operasyon komutanlığının elindeki en güçlü silahtı.


Kuvvet komutanları güçlerini yeni bir askeri taktik gereği üçe ayırdılar. Her bir grup diğerinden bağımsız bir şekilde kendi hedefine yöneldi. Askerler bütün hazırlıklarıyla tepeden Harbil beldesine inmeye başladılar. Güneş gök kubbesinde fazla yükselmemişti ki silahlı gruplar, ilerleyen ordu güçlerine karşı havan mermileri ve ağır otomatik silahlar kullanarak, öncü birliklerin hareketini durdurmak istediler. Ordunun ateş mevzilerine yanıtı ise çok sert oldu. Saldırı, silahlı grupları hazırlıksız yakalamak suretiyle aniden başladı. Aynı andan birkaç grup tarafından düzenlendi. Askerler, beldenin etrafındaki vadileri ve buğday tarlalarını geçip, milisleri şaşkına uğratan karmaşık bir çembere alma harekatı gerçekleştirdikten sonra Harbil'e giriş başladı. Milisler aldıkları sert darbeler altında kaçmaya başladılar.


(Hüseyin Murteza, Halep kırsalına ordunun eşliğinde girdikten sonra Nusra Cephesi ismini taşıyan bir tabela görüyor)


Ordunun yoğun ateşi altında kalan milisler, bu sert çatışmalarda rüzgarda savrulan saman taneceklerine benzediler. Harbil beldesi uluslarası yola yakın bir sürü köy ve beldenin tam ortasındaki konumu itibariyle milislerin ve özellikle Nusra Cephesinin elindeki en önemli mevkilerden birisiydi. Doğudaki köylerle bir irtibat noktası mesabesindeydi.
 

Harbil beldesine yakın olan Sıklaya ve Zehebiyye beldelerinde mevzilenen silahlı gruplar, buranın Suriye ordusunun eline düşmesi ile yedikleri büyük psikolojik darbeden sonra fazla tutunamadılar. Böylece bu yerler de ordunun temizleme harekatının yolu üzerinden kaldırılmış oldu.
 

Ordu, Sıklaya ve Zehebiyye çevresindeki güvenliği sağladıktan sonra, askeri iskan kurumuna ve milislerin toplandığı stratejik Tel Asafir köyüne nazır olan asfalt şantiyesi mevkiine ulaştı. Yeni hedef, Ramuse'ye ulaşana kadar çimento fabrikası ve silahlandırma kışlasını kuşatma altından kurtarmaktı.
 

Askerler çağıldayan bir şelale gibi, milislerin yollara yerleştirdiği bütün engelleri aşıp Tel Asafir'e doğru ilerlediler. İstihkam birlikleri onlarca bombayı söktükten sonra kara harekât birlikleri de beldeyi taramaya başladı.


(Ordunun ele geçirdiği Nusra Cephesi üyelerinin üniforması)


Askeri iskana ait fabrikalarda mevzilenen Nusra Cephesi üyeleri giderek zaaf hissine kapılmaya başladılar. Askeri bir alana çevirdikleri fabrika bölgesini, öncü birliklerinin girişiyle boşaltmak zorunda kaldılar. Hayatta kalabilen milisler de, bütün ikmal yollarını, manevra, saldırı ve çekilme planlarını gerçekleştirme imkanını yitirmeleri yüzünden silahlarını atıp kaçtılar. Bu bölgede Nusra Cephesinin mevzilendiğini gösteren; duvarlara yazdıkları sloganlar, askeri üniformalar ve bayraklardan başka birşey kalmadı geride.
 

Suriye ordusu, çimento fabrikasındaki kuşatmayı kaldırabilmişti. Akabinde çimento ve askeri fabrikaların etrafındaki güvenlik çemberi genişletildi. Ordunun, milislerin kuşattığı silahlandırma kışlasına ulaşmasıyla eş zamanlı olarak, diğer bir askeri birlik de Ramuse bölgesine ilerliyordu. Sıfır noktası adıyla bilinen bölgede, Ramuse'yi Halep – Şam uluslararası yoluna bağlayan güzergâhı temizlemeye başladı. Bu güzergâh, Esad Askeri Mühendislik Akademisinin yer aldığı Hamadaniye mahallesinin çevresinden geçip Halep Havalimanı yolu civarındaki Halep – Rakka uluslararası yoluna kadar ulaşır. Milislerin mevzilendiği ve Hamadaniye'ye saldırılarını oradan başlattığı için stratejik bir öneme sahip olan Sıfır Noktası bölgesinde güvenlik sağlandıktan sonra, Ramuse'ye bitişik olan Ameriyye mahallesinde milislerce düzenlenen vur-kaç eylemlerine de son verildi. Böylece, milislerin karargahları haline gelen Merce, Şeyh Said ve Cisrelhac bölgeleri Suriye ordusunun ateş menziline girmiş oldu.


(Suriye ordusu, Güney Halep kırsalında Nusra Cephesi üyelerini imha etti)


Burada kaydedilen stratejik ilerleme, İdlip'te Maarrat Numan beldesindeki Vadiddayf ve Hamidiyye askeri kamplarını kuşatma altından kurtarma, Maarrat Numan'ı Han Şeyhun'a bağlayan yolu güvence altına alma, Hama'daki Selemiye beldesini Halep havalimanına bağlayan Halep'in doğusunda çöl yolunu güvenli kılma operasyonlarıyla eş zamanlı olarak gerçekleşti. Bu durum; savunma fabrikaları ve bilimsel araştırma merkezi yanısıra Halep Havalimanı ve Neyreb Askeri Havaalanı noktalarının güvenlik çemberlerini güçlendirmeye imkan sağladı. Ayrıca, havalimanından yapılacak askeri ikmal yollarının güvenliğinin temin edilip, yeni coğrafi alanlardan yararlanarak taze bir ikmal damarının açılması da Suriye ordusuna yeni bir motivasyon sunmuş oldu.
 

Çeviren: Somer Sultan
 

medyasafak.com

Öne Çıkan Haberler

Kasım Süleymani'nin Filistin Direnişine verdiği desteği

ENspM5_WoAURLks.jpg

ÖZEL: Hizbullah'ın Suriye ve Irak'ta şehit düşen 12 efs

hizbullah-dvd-12.1-fawzi-ayyoub.jpg

Leyla Halid Medya Şafak'a konuştu: Filistin Halkının ön

60291-leyla-halid-1.jpg

Enis Nakkaş: ABD'nin Suriye'de geleceği yok, Trump Suri

thumbnail_image1.png

FHKC Siyasi İlişkiler Başkanı Semir Loubani Medya Şafak

DReYGIYWkAApvdD.jpg

Leyla Halid, Medya Şafak'a konuştu: Oslo Anlaşması ipta

leyla-halid-1.jpg

FHKC-Genel Komutanlık Lideri Ahmed Cibril'in el-Meyadin

ahmedcibril-velayeti-16.jpg