Parıltılar (1): Gadir Hadisinin korku yüzünden gizlenmesi

Parıltılar (1): Gadir Hadisinin korku yüzünden gizlenmesi
Haccâc’ın eliyle şehid edilen şerefli tâbiî Said b. Cübeyr’in tanıklığı...

 

 

Haccâc'ın eliyle şehid edilen şerefli tâbiî Said b. Cübeyr'in tanıklığı:

 

“Muhammed b. Cafer'in Şu'be'den, onun da Seleme b. Kuheyl'den naklettiğine göre:

 

Ebu Tufeyl, Ebu Serîhe ya da Zeyd b. Erkam'dan şu hadisi nakletti (şüphe eden Şu'be'dir). Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: ‘Men kuntu mevlâhu fe-Aliyyun mevlâhu.' (Ben kimin mevlâsı isem Ali de onun mevlâsıdır.)

 

Said b. Cübeyr diyor ki: ‘Ben şüphesiz bunun benzerini İbn Abbas'tan işitmiştim.'

 

Muhammed b. Cafer ise şunu ekliyor: Zannedersem ‘Ben onu gizledim' de dedi.”

 

(Kaynak: Fezâilu's-Sahâbe, Ahmed b. Hanbel; Tahkik: Vasiyyullah b. Muhammed Abbas, Mekke Ümmu'l-Kurâ Üniversitesi, Müessesetür Risâle Yay.)

 

Kitabın muhakkiki rivayetin senedinin sahih olduğunu doğruluyor.

 

Gadir Hadisi imamet, hilafet ve velayete delalet etmese idi, gizlenmesine gerek kalır mıydı?

 

 

Medya Şafak