Soros’un ideolojisi ifşa oldu: Post-modern, aile-sonrası, sınır-sonrası bir yeni dünya düzeni

Soros’un ideolojisi ifşa oldu: Post-modern, aile-sonrası, sınır-sonrası bir yeni dünya düzeni
Pshenichnikov, Soros’un değer sistemine uymayan ülkeleri istikrarsızlaştırmak için STK’ların finanse edildiğinin bir sır olmadığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı: "Soros fonu, kendi web sitesinde, son 33 yıl içinde Doğu Avrupa ve eski Sovyetler Birliği ülkelerinde ‘demokratik gelişme’ amacı doğrultusunda 1.6 milyar dolar harcadığını gizlemiyor."

 

 

Sputnik News

 

 

16 bini aşkın kişi ABD Başkanı Trump'tan George Soros'u vatandaşlıktan çıkarmasını ve ABD'den sınır dışı etmesini isteyen bir metne imza attı. Moskova'da bulunan etkili bir düşünce kuruluşu olan Rus Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde danışmanlık yapan Igor Pshenichnikov, şekillenen ideolojik ve metafizik muharebede söz konusu olanın ne olduğunu izah ediyor.

 

Binlerce kişi tescilli imza sitesi change.org'da yer alan ve ABD Başkanı Donald Trump'tan, ABD'li Macar milyarderin ve ona bağlı Açık Toplum Vakfı'nın ABD'de faaliyet yürütmesini yasaklayan ve onu, ailesini ve işini, ABD'li politikacıları manipüle edip ülkede ve dünya çapında post-modern, anti-muhafazakâr değerleri yaymaya çalışmakla suçlayan bir metne imza attı.

 

Ohio'da bulunan aktivist ve şarkı sözü yazarı Vanessa Feltner tarafından hazırlanan imza metninde, "[Soros'un] ülkemizi yok etmek niyetiyle, Amerika karşıtı açık sınırlı küreselleşmeci Yeni Dünya Düzeni toplumu için çabalayarak ekonomimizi istikrarsızlaştırma ve iflas ettirmeyi amaçlayan bilinçli eylemleri nedeniyle bir yakalama emri çıkarılmasını istiyoruz " ibareleri okunuyor.

 

İmza kampanyasına göre milyarder, “hükümetlerimizi satın alarak, para birimimizi manipüle ederek, politikacıları satın alarak ve Batılı değerlerimiz üzerinde negatif etki temin ederek” ABD'yi yok etmeye çalışıyor. Muhafazakârları özel olarak ilgilendiren meseleleri sıralayan imza metni, “Soros'un kürtaj hakları, ateizm, uyuşturucunun yasallaşması, cinsel eğitim, ötenazi, feminizm, silah kontrolü, küreselleşme, kitlesel göç ve öteki radikal sosyal mühendislik deneyimleri için fon sağlamasını” protesto ediyor. 

 

Metinde “Biz Amerika'nın egemen bir Cumhuriyet ülkesi olarak kalmasını istiyoruz” diye vurgulanıyor ve şöyle devam ediliyor: “Biz Hıristiyan bir ülke olarak kalmak istiyoruz. Bu adam ve oğlu Batılı değerlerimizi yok etmeye çalışmaya devam edecek ve biz, değerlerimizin ve ülkemizin emniyetinin sağlanması için onun sınır dışı edilmesi veya derhal tutuklanması konusunda mutabıkız.” 

 

Soros'un küresel çabaları hakkında bilinenleri dikkate alan ve milyarderin girişimleri hakkında belirgin bir Rus perspektifi sunan,  RIA Novosti yazarı ve Rus Stratejik Araştırmalar Enstitüsü uzmanı Igor Pshenichnikov, change.org sitesindeki imza kampanyasında ortaya konan her şeyin yalnızca Amerika Birleşik Devletleri için değil, sınırlarının ötesi için de geçerli olduğuna  işaret etti

 

Analist şunları hatırlattı: “Soros önce ‘Yanılgı Çağı' kitabında dünya görüşünün ana hatlarını ortaya koydu. Onun temel amacı, sınırların olmadığı, herkesin eşit ve özgür olduğu, bütün azınlıkların, özellikle de cinsel azınlıkların çıkarlarının yasalarla güvence altına alındığı gibi, çoğunluğun çıkarlarına da baskın geldiği bir dünya yaratmak.”

 

Pshenichnikov, milyarderin “feminist hareketin derinliklerinde doğmuş ve bugün Batı toplumunun sosyo-politik bir temeli haline gelmiş” bir cinsiyet ideolojisinin savunucusu olduğunu ekledi. Bu ideoloji, “cinsiyet kimliğinden özgürlüğü” içeriyor: kişinin cinsiyet anlamında kendini tahayyül etme biçimi, onun kendisini dünyaya sunma biçimidir. “Bugün Batı'da bu ‘hâkim din'dir ve Soros bu dinin fanatik bir takipçisidir."

 

Geçen yıl, “hacktivist”ler tarafından yönetilen DC Leaks isimli web sitesi, Açık Toplum Vakıfları ile ilgili onlarca gizli belge yayınladı ve başka şeylerin yanında, Batı toplumlarını muhafazakârları ve aile-sonrası bir dünyaya karşı çıkan diğer kişileri rahatsız eden tarzda etkileyen bütün çabaların üzerinde Soros'un parmak izlerinin olduğunu gösterdi.  Pshenichnikov'a göre buna, fuhuşu suç olmaktan çıkarma ve transseksüalizmi psikiyatrik bir norm olarak hukuken tanıma stratejilerinin yanında cinsel kimlik ve cinsiyet kimliklerinin patolojik olmaktan çıkarılması da dâhil.  

 

Gazeteciye göre "Soros aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) çalışmasına aktif olarak müdahale etti ve ‘cinsiyet ideolojisi'nin önermelerinin bilimsel olarak doğrulanabilmesi için, cinsel bozukluklar hakkındaki mevcut uluslararası sınıflandırmaları değiştirmeye çalıştı.”  Bu stratejiler arasında, transseksüalizmi psikiyatrik bir teşhis olmaktan çıkarmak üzere WHO'nun Uluslararası Hastalıklar Sınıflandırması'nı değiştirmeye çalışan savunma gruplarına destek de bulunuyor.

 

Soros'un desteklediği “savunma gruplarının” da içinde yer aldığı WHO'nun Avrupa bürosu ayrıca milyarderin gündeminin, özellikle de 'Avrupa'da Cinsel Eğitim için Standartlar'ın desteklenmesinde oldukça aktif rol oynadı.

 

Pshenichnikov'a göre bu belge, “Avrupalı çocukların genç bir yaşta nasıl yeniden formatlanacağı, doğuştan gelen geleneksel kalıplarını nasıl yıkılacağı konusunda talimatlar içeriyor. İşte bu standartlardan bir alıntı: 'Cinsel eğitim sağlam bir şekilde cinsiyet eşitliğine, [cinsel kimliğin] kendi kaderini tayinine ve çeşitliliğin kabulüne dayanır.'”

 

Yorumcu ayrıca, “kadın hakları” 2016-2019 stratejisinde kürtajı yaygınlaştırmak, kürtaj karşıtı kısıtlamaların kaldırılmasının yanı sıra kısıtlamaların olmadığı ülkelerde artmasını teşvik etmek için agresif bir kampanya yürütüleceğini doğruladığını ekledi. "Bu stratejinin hayata geçirilmesi Uluslararası Af Örgütü'nün, çeşitli dernekler ile aile planlaması merkezlerinin ve kadınların kürtaj hakkını savunan örgütlerin ulusal düzeyde temsili katılımını da içeriyor. İlk aşamada Soros'un planı, güçlü kürtaj karşıtı yasaların bulunduğu Katolik ülkelere, özellikle İrlanda ve Polonya'ya karşı hücum etme çağrısı yapıyor.”  

 

Dünya çapında rejim değişikliği için harcanan milyarlar

 

Pshenichnikov, Soros'un değer sistemine uymayan ülkeleri istikrarsızlaştırmak için STK'ların finanse edildiğinin bir sır olmadığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı: "Soros fonu, kendi web sitesinde, son 33 yıl içinde Doğu Avrupa ve eski Sovyetler Birliği ülkelerinde ‘demokratik gelişme' amacı doğrultusunda 1.6 milyar dolar harcadığını gizlemiyor."

 

"Dahası, ‘uyuşturucu kullanıcıları, seks işçileri ve LGBTİ toplulukları gibi çoğu zaman marjinalize olan gruplar' da dahil olmak üzere ‘insan hakları'na 2.9 milyar dolar harcandı." 2.1 milyar dolar da, yukarıda bahsedilen cinsel eğitim projeleri de dahil olmak üzere, ilkokul öncesinden yüksek eğitime kadar “eğitim projeleri”ne harcandı.

 

2017 yılında Soros fonu, toplamda 940.7 milyon dolar harcamayı planlıyor ve buradan "ABD'deki inisiyatifler 98.7 milyon dolar, Avrupa'dakiler 65 milyon dolar, Avrasya'dakiler (yani Rusya'dakiler) ise 42.8 milyon dolar alacak."

 

Pshenichnikov'un yazdıklarına göre üç yıl önce Soros Ukrayna'daki “demokrasi yanlısı” STK'lara on milyonlarca dolar değerinde yatırım yaptı ve ülke, bugün hala içinde yuvarlandığı bir tufan olan Euromaidan darbesine giden bir ayaklanmaya maruz kaldı. Bulgaristan'dan Macaristan'a kadar başka Doğu Avrupa ülkeleri de bu süreçten etkilendi.

 

Doğu Avrupa'daki ulusal yönelimli liderler, Soros ve onun kuruluşlarının karşısında nerede durduklarını otaya koydu. Geçtiğimiz yıl Macaristan Başbakanı Viktor Orban, milyarderin faaliyetleri hakkında şu sözleri sarf etmişti:  "Sınırları olmayan bir dünya öngörenler var: George Soros ve onun sivil toplum kuruluşlarının popülerleştirmeye çalıştığı konsept tam da bu. Bu fikir, en iyi ihtimalle iyi niyetli ve naiftir; en kötü ihtimalle ise geleneksel medeniyetlerin, yaşam tarzlarının, kültürlerin ve ulusların sonuna yol açacak süreçler hakkında hesaplanmış bir değerlendirmeye dayanmaktadır.”

 

Pshenichnikov'a göre şimdi,  Trump'ın seçilmesinin ardından, dünya çapındaki gelişmekte olan ülkelerde uzun süredir görülen türden kitle gösterileri ABD'de de ortaya çıkıyor ve buna, ABD alternatif medyasının, kendi rengi ve marka kimliğiyle tamam olacak şekilde Soros bağlantılı projelere çok benzediği ikazında bulunduğu Pussyhat Projesi de dahil.

 

Gazeteci son olarak, ABD söz konusu olduğunda Trump'ın şimdi geleneksel Amerika'nın iradesini ifade eden” ana figür olduğunu vurguladı ve “Bu nedenle Soros için bir numaralı baş ağrısı gibi görünüyor” dedi.  Muhafazakâr milliyetçilik ile liberal küreselleşmecilik arasındaki ideolojik, siyasi ve metafizik savaştan kim muzaffer çıkacak? Bunu ancak zaman gösterecektir. 

 

 

 

www.medyasafak.net