Vatikan News: Hula Katliamının Arkasında Yabancı Savaşçılar, Paralı Askerler, Teröristler Var

Vatikan News: Hula Katliamının Arkasında Yabancı Savaşçılar, Paralı Askerler, Teröristler Var
“Suriye askerleri, gerçekte, yabancı savaşçılarla, Libyalı paralı askerlerle, Körfezden gelen Lübnanlı, Afgan ve Türklerle savaşıyor.”
Vatikan News: Hula Katliamının Arkasında Yabancı Savaşçılar, Paralı Askerler, Teröristler Var

 

Michel Chossudovsky, Montreal, 4 Haziran, 2012

 

Vatikan Haber Ajansı - Global Research

 

Hums’un Tahrip Edilmesi ve Enformasyon Savaşları: Rum Katolik Papazın Sözleri

Vatican News (Agenzia Fides)
 

Vatikan Haber Ajansı tarafından kaleme alınan önemli bir makaleyi okuyucularımızın dikkatine sunuyoruz. Makale, ana akım medyanın teröristlerin kimlikleriyle ilgili yalan ve uydurmalarını bütünüyle yalanlıyor.

Fransız papazı Philip Tournyol’un tanıklığına göre Hula, Hums ve diğer başka şehirlerdeki katliamların sorumlusu yabancı savaşçılar, Libyalı paralı askerler ve Selefi militanlar.

Bu tanıklık ayrıca Fransa’nın eski Şam Büyükelçisi Eric Chavelier’in Fransız hükümetinin mevcut durumun meydana gelmesindeki baş müsebbip olduğuyla ilgili uyarısına da göndermede bulunmaktadır.  

“Suriye’nin düşmanları, Müslümanlarla Hıristiyanlar arasında geleneksel olarak yüzyıllardır var olan kardeşçe ilişkileri yok etmek için bazı Müslüman Kardeşler üyelerini desteklediler.   Herkes gerçeği söylerse Suriye’de barış kurtarılabilir. Çatışmaların üzerinden bir sene geçtikten sonra fiilî gerçek, Batılı medyanın göstermeye çalıştığı dezenformasyon dolu tablodan çok çok uzaktır.”

“Suriye askerleri, gerçekte, yabancı savaşçılarla, Libyalı paralı askerlerle, Körfezden gelen Lübnanlı, Afgan ve Türklerle savaşıyor.”

“Sünni selefi militanlar, sivillere karşı suç işlemeyi sürdürüyor, zorla asker devşiriyorlar. Fanatik Sünni aşırılıkçılar, açıkça özellikle de Alevilere karşı kutsal bir savaş sürdürüyorlar.  Şüphe üzerine insanların dini aidiyetlerini kontrol etmek isteyen Selefiler, bu kişilerden Musa’ya kadar giden soyağacını soruyor, Alevilerin bilmedikleri dua veya ayetleri ezberden okumalarını istiyorlar. Alevilerin canlı kalma şansı yok.”

(Agenzia Fides 04/06/2012)

Şam (Agenzia Fides) - Geçtiğimiz günlerde Suriye’yi ziyaret eden ve bu ülkede Hums, Halep ve Şam gibi değişik kentlere giden Fransız kökenli Rum Katolik Piskoposu Philip Tournyol Clos’un tanıklığı şunları söylüyor: “Suriye’de barış herkes gerçeği söylerse kurtarılabilir. Çatışmalardan bir yıl sonra fiili gerçek, Batlı medyada empoze edilen saptırılmış bilgilerin oluşturduğu tablodan uzaktır.”

Katolik Başrahip Vatikan Haber Ajansı’na şunları söylüyor: “Şehidler şehri” olarak adlandırılan Hums’ta muhalif güçler Divanu’l Bustan ve Hamidiye adlı bütün piskoposlukların ve kiliselerin bulunduğu iki bölgeyi ele geçirmişler.” Sözlerini şöyle sürdürüyor Başrahip: “Tablo tam bir yıkım manzarası. Mar Elian Kilisesi neredeyse tamamen tahrip olmuş durumda ve Hz. Meryem kilisesi de isyancıların elinde. Çatışmalar nedeniyle Hıristiyanların evleri ağır hasar görmüş, bu yüzden evler tamamıyla boşaltılmış, insanlar yanlarına hiçbir şey almadan evi olduğu gibi öylece bırakmışlar. Hamidiye bölgesi, birbirinden bağımsız gruplar şeklinde hareket eden, Katar ve Suudi Arabistan destekli ağır silahlı gruplara karşı direniyor. Bütün Hıristiyanlar (nüfusları yaklaşık 138 bin) Şam ve Lübnan’a kaçmışlar, diğerleri ise kentin etrafındaki kırsal bölgelere sığınmışlar.”

“Bir papaz öldürülmüş ve bir diğeri vücuduna isabet eden üç mermiyle yaralanmış. Orada halen hayatta olan insanlar var ama beş papaz Şam ve Lübnan’a sığınmak zorunda kalmışlar.”

Hıristiyan lider sözlerini şöyle sürdürüyor: “Başkentte, Alevi rejiminin sonunu getireceği hayallerini besleyen bombalı araçlı saldırılar ve suikastlar, cennet arzusuyla yanıp tutuşan İslamcı intihar bombacıları tarafından yapılıyor. Şu an ülke, Suriyeli olmayan yabancı maceraperestler tarafından istikrarsızlaştırılmaya çalışılıyor.”

Papaz haber ajansına şunları söylüyor: “Fransız eski büyükelçisi Eric Chevallier, sürekli reddedilen bu bilgiyi vermiş, bir çok ayrıntı ise sırf Suriye’ye karşı savaşın sürmesi için unutulmaya terk edilmişti.”

Şam’da son haftalarda büyük zayiatla biten korkunç saldırılar meydana geldi: 130 ölü (bunların 34’ü Hıristiyan), 400 yaralı ve bir çok ev tahrip olmuş durumda. Herkes hayret ve dehşet içerisinde, tarifi imkânsız bir acı yaşıyor” diyen başrahip sözlerini şöyle sürdürüyor: “Suriyeliler basit ve şakacı insanlardır”

Papaz, Hıristiyanlarla ilgili olarak şunları söylüyor: “Hıristiyanlar barış içerisinde yaşar, herkesin acılarını paylaşırlar, geçmişte kendilerini bu kadar özgür hissetmediklerini kabule, kendilerine hükümet tarafından bütün haklarının verildiğini hatırlamaya hazırlar.”

Philip Tournyol Clos, Suriyeli Müslüman ve Hıristiyan liderlere şunları söylüyor:

“Suriye’nin düşmanları, Müslümanlarla Hıristiyanlar arasında geleneksel olarak yüzyıllardır var olan kardeşçe ilişkileri yok etmek için bazı Müslüman Kardeşler üyelerini desteklediler. Ancak bugüne kadar bunu başaramadılar. Tersine karşı tepkiyi harekete geçirdiler ve her iki toplum da geçmişte olduğundan çok daha fazla birbirine yakınlaştı.”   

“Suriye askerleri gerçekte yabancı savaşçılarla, Libyalı askerlerle, Körfezden gelen Lübnanlılarla, Afganlarla ve Türklerle savaşıyor.”

“Sünni selefi militanlar, sivillere karşı suç işlemeyi sürdürüyor, zorla asker devşiriyorlar. Fanatik Sünni aşırılıkçılar, açıkça özellikle de Alevilere karşı kutsal bir savaş sürdürüyorlar.  Şüphe üzerine dini aidiyetlerini kontrol etmek isteyen Selefiler, bu kişilerden Musa’ya kadar giden soyağacını soruyor, Alevilerin bilmedikleri dua veya ayetleri ezberden okumalarını istiyorlar. Alevilerin canlı kalma şansı yok.”

(Agenzia Fides 04/06/2012)

 

medyaşafak